από την τελευταία μας γέννα έχουμε διαθέσιμα δύο θηλυκά
Gr.Sh.Champion,Bulgaria Ch. GrandBG.Ch. Med.Winner’12 Email de Bellemanie
Διατίθεται η Volcano’s Secret Fernadina (2μηνών)!!!
Litter "F" Ch. Hitchcock Nostrum & JCh. Volcano's Secret Devil's Garden